Shortcut to navigation Hlavné menu Shortcut to navigation Hlavné menu 2 Shortcut to navigation horizontal

TOURISM

A C C O M M O D A T I O N S

HOTELS


Apartment

AUTOCAMP

 • Autoškola - Bača Ján, M. Hlaváčka 6, Levoča - 053/ 4511264
 • Evetko - Štúrova 12, Levoča - 053/4514491
 • Autotechna - Špitálska 26, Levoča - 053/4511504
 • Autotest - Popradská 27, Levoča - 053/4511468
 • VEPOS - Levoča s r.o. Autocentrum - Popradská cesta 27, Levoča - 053/4513692

TRAVEL AGENCY

 • Cestovná agentúra DANTOUR-Levoča
  Námestie Majstra Pavla 50, 054 01 Levoč
  Mobil: 090370320
  Fax: 00421 53 451353
  E-mail: dantour@dantour-levoca.s
  Web: www.dantour-levoca.s
  sprievodcovské služby, organizovanie pobytov, tlmočnícke a prekladateľské služby, predaj pobytov a zájazdov

GAS STATIONS

 • SHELL - Popradská cesta 32, Levoča - /4511202
 • B GAS - Popradská cesta, Levoča - 053/4511458
 • Slovnaft Benzinol a.s - Prešovská, Levoča - tel. 053/4512309

DORMITORIES

 • Domov mládeže pri SPgŠ - Nám. Majstra Pavla 22, Levoča - 053/4512750
 • Domov mládeže pri SOU poľnohospodárskom - Kukučínova 9, Levoča - 053/4512236
 • Domov mládeže pri SZŠ v Levoča - Kláštorská 24/a - 053/4512269, 4512401

SPORT CLUBS

 • ZŠK SLOVAN - atletický klub - M. R. Štefánika 5, Levoča - 053/4513464
 • Futbalový klub Slovan - Francisciho 5, Levoča - 053/4514503
 • Hádzanársky klub Slovan - Francisciho 3, Levoča - 053/4513757
 • Hokejový klub WHITE LADY - Rozvoj 5, Levoča
 • Tenis klub 92 - Francisciho 12, Levoča - 053/4513641
 • TJ Štart - kolkári - Francisciho 5, Levoča - 053/4513479
 • TJ Javorinka - Kováčova vila, Levoča - 053/4512705
 • Klub Slovenských turistov - Námestie Majstra Pavla 7, Levoča
 • Lyžiarsky klub nevidiacich a slabozrakých športovcov - Košická 2, Levoča - 053/4513649
 • Klub horských športov „SKI MONTANA“ - Francisciho 34, Levoča - 053/4514858
 • Karate klub - Francisciho 2, Levoča - 053/4510880
 • Klub biatlonu - Vodárenská 2, Levoča - 053/4510298
 • Slovenský skauting, 1. oddiel - Kasárenská 10, Levoča - 053/4512216
 • Miestny basketbalový klub Slovenského orla choré vrany Levoča - Námestie Majstra Pavla 5, Levoča
  www.chorevrany.sk

SCHOOL

 • I. Základná škola - Š. Kluberta 10, Levoča - 053/4512298 - klubert@stonline.sk
 • II. Základná škola - Francisciho 11, Levoča - 053/4512515 - franc@stonline.sk
 • III. Základná škola - G. Haina 37, Levoča - 053/4512570 - www.zsghle.sk - zsghaina@adcomp.sk
 • Spojená špeciálna škola internátna Jána Vojtaššáka - Kláštorská 24/al.- 053/4512334
 • Základná škola internátna pre nevidiacich a slabozrakých - nám. Š. Kluberta 2, Levoča 053/4512395
  zsinevlev@spisnet.sk www.zsklule.edu.sk
 • Osobitná škola - Fr. Kráľa 3, Levoča - 053/4512438
 • Základná umelecká škola - Nám. Majstra Pavla 48, Levoča - 053/4512373, zuslevoca@stonline.sk
   
 • Gymnázium J.F. Rimavského - Kláštorská 37, Levoča - 053/4512250
 • Gymnázium sv. F. Assiského - Kláštorská 38, Levoča - 053/4511298
  cglev@spisnet.sk
 • Stredná zdravotnícka škola - Kláštorská 24, Levoča - 053/4512269
  szs@szslevoca.sk
  szslevoca.sk
 • Stredná pedagogická škola - Kláštorská 24, Levoča - 053/4512205
 • SOU poľnohospodárske - Kukučínova 9, Levoča - 053/4513291
  www.souplevoca.sk
  riaditel@souplevoca.sk
 • SOUI pre zrakovo postihnutú mládež - nám. Št. Kluberta 3, Levoča - 053/4512535
  sounevidiacich@stonline.sk
  www.souklule.edu.sk
 • Centrum voľného času - Športovcov 1, Levoča - 053/4512405
 • Detašované pracovisko Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku - Kláštorská 24/A -
  053/4699190, 053/4699191


OFFICES

 • Štátny oblastný archív Levoča - Nám. Majstra Pavla 60, Levoča - 053/4514411
 • Štátne reštaurátorské ateliéry - Nová 55, Levoča - 053/4512819
 • Slovenská knižnica pre nevidiacich - Štúrova 36, Levoča - 053/4513487
  www.skn.sk


A l i m e n t a t i o n

RESTAURANTS


CANTEENS
 

 • Vegetarián
  Uhoľná 3, tel. 053/ 4514576
 • Levočský gastrodom
  Námestie Majstra Pavla 35, tel. 053/ 4511605

BANKS

 • Všeobecná úverová Banka
  Námestie Majstra Pavla 38, tel./4514317
 • Unibanka a.s.
  Košická 11, tel. 053/4514741
 • Slovenská sporiteľňa a.s.
  Námestie Majstra Pavla 56, tel. 053/4510000
 • Poštová banka
  Námestie Majstra Pavla 42, tel. 053/4512489


Automatic teller machine

 • Bankomat VÚB
  Námestie Majstra Pavla 38
 • Bankomat Slovenská sporiteľňa
  Námestie Majstra Pavla 56
 • Bankomat Unibanka
  Námestie Majstra Pavla 58

EXCHANGE OFFICES

 • Informačná kancelária
  Nám. Majstra Pavla 58, tel. 053/4513763
 • DŽAN spol. s r.o.
  Námestie Majstra Pavla 63, tel. 053/4510091
 • Hotel SATEL
  Námestie Majstra Pavla 55, 053/ 4512943, 4512944
 • Hotel ARKÁDA
  Námestie Majstra Pavla 26, 053/ 4512255, 4512372
 • Hotel BARBAKAN
  Košická 15, tel. 053/4514310, 4513609
 • Všeobecná úverová Banka
  Námestie Majstra Pavla 38, tel. 053/4514317
 • Unibanka a.s.
  Košická 11, Levoča tel. 053/ 4514741
 • Slovenská sporiteľňa a.s
  Námestie Majstra Pavla 56, tel. 053/ 4510000

CHURCHES, MUSEUMS

 • Chrám sv. Jakuba
  Námestie Majstra Pavla 52, Levoča +421-053- 4512347
 • Bazilika Panny Márie
  Mariánska hora +421-053- 4512826
 • Gymnaziálny kostol
  Kláštorská, Levoča el. +421-053- 4512347
 • Barokový kostol sv. Ducha
  Košická 2, Levoča tel. +421-053- 4514570
 • Múzeum špeciálneho školstva
  Námestie Majstra Pavla 28, Levoča tel. +421-053- 4512863
 • Spišské múzeum Levoča
 • Múzeum výtvarnej kultúry na Spiši
  Námestie Majstra Pavla 40, Levoča tel. +421-053- 4512786
 • Radnica
  +421-053- 4512449
 • Spišský hrad
  tel. +421-053- 4541310
 • Múzeum Majstra Pavla z Levoče
  Námestie Majstra Pavla 20, Levoča el. +421-053- 4513496
   

 


 


Slovenská verzia
Deutch version

30837126

2019-10-13
Homepage